VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Địa chỉ:

 Số 01 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:

 080 43100 - 080 43569

Fax:

 080 44130

E-mail:

 vpcp@chinhphu.vn

Địa chỉ Website:

 http://vpcp.chinhphu.vn