Bộ trưởng, Chủ nhiệm
MAI TIẾN DŨNGPhó Chủ nhiệm
NGUYỄN CAO LỤC


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN SỸ HIỆP


Phó Chủ nhiệm
NGUYỄN XUÂN THÀNH


Phó Chủ nhiệm
MAI THỊ THU VÂN


Phó Chủ nhiệm
CAO HUY

TRỢ LÝ, THƯ KÝ THỦ TƯỚNG VÀ CÁC PHÓ THỦ TƯỚNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

1 Bùi Huy Hùng Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
2 Cao Xuân Thành Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
3 Đỗ Ngọc Huỳnh Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

4

Nguyễn Hoàng Anh

Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

5 Nguyễn Văn Nam Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình
6 Hoàng Xuân Hòa Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ 
7 Đặng Hoàng Giang Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh
8 Nguyễn Văn Trịnh Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
9 Nguyễn Trí Dũng Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng

10

Phạm Thái Hà

Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

11

Nguyễn Quang Linh

Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh

12

Cấn Đình Tài

Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

13 Lê Thanh Hải Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình
14 Trương Anh Tuấn Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình  
15 Đỗ Xuân Minh Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
16 Quang Minh Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng 
17 Nguyễn Xuân Tuyến Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng 
VĂN PHÒNG BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1 Mai Tiến Dũng Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, kiêm Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng Chính phủ
2

Nguyễn Thanh Thủy

Phó Chánh Văn phòng

3

Cao Huy

Phó Chánh Văn phòng

THƯ KÝ, GIÚP VIỆC LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1 Hoàng Tùng Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm, Phó Vụ trưởng
2 Nguyễn Quốc Thắng Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm
3

Minh Khánh

Thư ký Phó Chủ nhiệm Nguyễn Cao Lục

4

Kiều Tiến Thành

Thư ký Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành

5

Nguyễn Chí Minh Độ

Thư ký Phó Chủ nhiệm Nguyễn Sỹ Hiệp

6

Mai Khánh Vân

Thư ký  Phó Chủ nhiệm Mai Thị Thu Vân