Đảng bộ VPCP đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(Chinhphu.vn) – Đảng ủy VPCP vừa đề ra phương hướng trọng tâm công tác trong quý IV/2013 trong đó phấn đấu hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

VPCP thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Chinhphu.vn) – VPCP luôn nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, đôn đốc cán bộ, cá nhân sử dụng thời gian có hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ công việc theo đúng quy chế làm việc.

Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin tại VPCP

(Chinhphu.vn) – Việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác hành chính luôn được Văn phòng Chính phủ (VPCP) quan tâm và triển khai quyết liệt.

Tạo chuyển biến trên các lĩnh vực phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm yêu cầu năm 2013 phải tạo được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực trong phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

VPCP tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí

(Chinhphu.vn) - Năm 2013, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn công chức, viên chức, người lao động của toàn cơ quan.

VPCP tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí

(Chinhphu.vn) - Năm 2013, Văn phòng Chính phủ (VPCP) tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn công chức, viên chức, người lao động của toàn cơ quan.

VPCP chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

(Chinhphu.vn) - Năm 2012, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã cử 2.863 lượt cán bộ, công chức tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Kết quả đó đã tạo được uy tín, hình ảnh và không khí hoạt động mới của cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của VPCP.

VPCP đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho cán bộ công chức

(Chinhphu.vn)-Trong thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã duy trì và tổ chức có hiệu quả hoạt động của mạng lưới vệ sinh an toàn lao động, góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

VPCP tích cực hưởng ứng, phát huy sáng kiến xử lý công việc

(Chinhphu.vn) - Qua 20 ngày đầu thực hiện đợt thi đua 40 ngày “Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ công việc”, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ đang cùng nhau quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, hăng hái phát huy sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng xử lý hồ sơ công việc.