Văn phòng Chính phủ quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI

5:56 PM, 25/02/2014

(Chinhphu.vn) – Chiều 25/2, Đảng uỷ Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tới toàn thể cán bộ, đảng viên của VPCP. Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Hiếu

Tham dự Hội nghị có đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP; các đồng chí thường trực Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên Đảng bộ VPCP. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới các đảng viên VPCP ở đầu cầu phía Nam.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: "Là những đảng viên đang làm trọng trách tham mưu, tổng hợp phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, mỗi đảng viên VPCP trên từng cương vị của mình cần phải nắm vững quan điểm, chính sách của Đảng để có thể hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao".

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tin tưởng, các đảng viên thuộc VPCP đều nhận thức sâu sắc được vấn đề này và sẽ học tập, quán triệt tinh thần của Nghị quyết một cách tự giác, tập trung nghiên cứu nghiêm túc, chất lượng và đạt hiệu quả cao nhất.

PGS. TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các chuyên đề liên quan đến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Ảnh: Quang Hiếu

Hội nghị đã nghe PGS. TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt 3 chuyên đề: Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Kết luận về việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.

PGS. TS Nguyễn Viết Thông đã tập trung làm rõ những nội dung của Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), giúp các đảng viên VPCP nắm vững và hiểu rõ nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết, Kết luận.

Việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) giúp các cán bộ, đảng viên của VPCP hiểu sâu hơn và nắm vững quan điểm của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó các cán bộ, đảng viên vận dụng vào thực tiễn công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị thuộc VPCP.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của VPCP, sau hội nghị, Đảng ủy VPCP tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình.

Huy Anh