Văn phòng Chính phủ nâng cao tính khoa học, hiệu quả của công tác văn thư hành chính

5:30 PM, 16/01/2008

(Website Chính phủ) – Nhằm triển khai tốt Quy chế làm việc của Chính phủ mới ban hành, trong hai ngày 16-17/1, Vụ Hành chính (Văn phòng Chính phủ) đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn thư hành chính cho các cán bộ làm công tác văn thư tại các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ.

Lớp tập huấn nghiệp vụ Văn thư của Văn phòng Chính phủ

Năm 2007, Văn phòng Chính phủ đã tiếp nhận từ các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể, cá nhân gần 130 nghìn văn bản và phát hành hơn 17 nghìn văn bản. Năm 2008, khối lượng các văn bản mà Văn phòng Chính phủ sẽ tiếp nhận và xử lý dự kiến còn nhiều hơn nữa.

Do vậy lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ văn thư các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ lần này nhằm nâng cao tính khoa học trong công tác tiếp nhận và phát hành văn bản, để phục vụ có hiệu quả Quy chế làm việc mới của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 13/12/2007.

Lớp tập huấn tập đã đi sâu phân tích, làm rõ quy trình soạn thảo, ban hành, lưu trữ văn bản, tài liệu hồ sơ, mẫu văn bản…

Thông qua lớp tập huấn nghiệp vụ hành chính, công tác văn thư ở các đơn vị trong Văn phòng Chính phủ sẽ được triển khai nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và khoa học hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nguyệt Hà