Văn phòng Chính phủ: Ban hành Chương trình và Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

5:12 PM, 12/10/2006

(Website Chính phủ) - Để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngày 10/10, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao đã ký Quyết định 1406/QĐ-VPCP ban hành Chương trình và Kế hoạch hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng Chính phủ.

Theo Quyết định, một trong những nội dung cơ bản của chương trình hành động phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng Chính phủ là các cán bộ, công chức thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định trong quá trình thực thi công vụ. Trong khi xử lý các đề án, dự án, trong quan hệ với các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị, cán bộ, công chức phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; không được lợi dụng chức vụ, địa vị để mưu cầu lợi ích cá nhân. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về các hành vi tham ô, lãng phí, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức thuộc quyền, đồng thời xử lý nghiêm khi phát hiện có sai phạm.

Đồng thời, thực hiện công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, thực hiện theo đúng Quy chế của cơ quan về tiếp nhận, tuyển chọn cán bộ, công chức; bổ nhiệm, luân chuyển, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, hưu trí... đã được Bộ trưởng Chủ nhiệm ký ban hành. Tăng cường rà soát hồ sơ cán bộ, phát hiện kịp thời các hành vi làm sai lệch hồ sơ, làm giả hồ sơ để được tuyển dụng hay để bổ nhiệm giữ những vị trí nhất định; kiên quyết xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Thực hiện công khai, minh bạch trong việc mua sắm tài sản công; xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính và ngân sách nhà nước và các khoản hỗ trợ, viện trợ theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Cũng theo Quyết định trên, Văn phòng Chính phủ triển khai mạnh mẽ chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể là: tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 101/VPCP-CT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về tiết kiệm điện; năm 2006 phấn đấu giảm 10% tiêu thụ điện năng bằng cách: có kế hoạch thay dần các bóng đèn đang sử dụng (loại sợi đốt-khi hỏng) bằng loại bóng đèn tiết kiệm điện (đèn compact), nghiêm cấm việc đưa các thiết bị sử dụng điện của cá nhân vào cơ quan như tủ lạnh, tivi,... và sử dụng điện cơ quan vào việc riêng. Đồng thời, xây dựng định mức sử dụng văn phòng phẩm đối với từng cá nhân, đơn vị, sử dụng máy in hai mặt giấy... Hàng quý, phải công khai kết quả sử dụng văn phòng phẩm đến từng đơn vị cả về giá trị, số lượng, chủng loại; có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời đối với cá nhân, đơn vị nào sử dụng lãng phí, sai mục đích.

Đối với quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ôtô công vụ, Văn phòng Chính phủ xây dựng định mức xăng dầu chi tiết cho từng loại xe ôtô; công khai số km xe chạy hàng tháng đối với từng cá nhân, đơn vị; không sử dụng xe ôtô cơ quan vào việc riêng. Đối với những cá nhân vi phạm, ngoài việc bị kiểm điểm, phải bồi hoàn lại mọi chi phí liên quan đến việc đã sử dụng xe sai quy định.

Minh Hằng