VỤ THEO DÕI KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Chức vụ

Họ và tên

 Phó Vụ trưởng phụ trách

 Trần Bích Ngọc

 Hàm Vụ trưởng, điều hành Phó Vụ trưởng

 Hà Mạnh Hòa

 Hàm Vụ trưởng, điều hành Phó Vụ trưởng

 Trần Văn Sơn

 Hàm Vụ trưởng, điều hành Phó Vụ trưởng

 Hoàng Ngọc Dũng

 Phó Vụ trưởng

 Đỗ Xuân Hưng

 Hàm Vụ trưởng, Thư ký Phó TTg

 Đàm Thanh Thế

 Hàm Vụ trưởng

 Nguyễn Vinh Quốc

 Hàm Vụ trưởng

 Đỗ Văn Dũng

 Hàm Vụ trưởng

 Phạm Văn Lân

 Hàm Vụ phó, kiêm Giúp việc PCN

 Vũ Tuấn Hải

 Hàm Vụ phó

 Phạm Anh Tuấn

 Hàm Vụ Phó

 Trần Đình Tú

 Hàm Vụ phó

 Lê Hồng Sơn

 Hàm Vụ phó

 Trương Văn Ba

 Hàm Vụ phó

 Nguyễn Văn Hiệp

 Chuyên viên chính

 Tống Đức Phong

 Chuyên viên chính

 Đặng Quang Phán

 Chuyên viên

 Vũ Văn Tới

 Chuyên viên

 Đặng Văn Dũng

Phòng Xử lý đơn, thư

 Hàm Vụ phó, Trưởng phòng

 Nguyễn Đăng Hoan

 Phó Trưởng phòng

 Vũ Thanh

 Chuyên viên chính

 Phạm Văn Công

 Chuyên viên

 Lê Ngọc Hà

Phòng Theo dõi công tác chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại

 Trưởng phòng

 Dương Thế Hùng

 Phó Trưởng phòng

 Trịnh Thị Minh Hà

 Phó Trưởng phòng

 Lê Việt Dũng

Phòng Theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo

 Trưởng phòng

 Lê Thị Hương Giang

 Phó Trưởng phòng

 Lưu Thị Thanh Hương

 Phó Trưởng phòng

 Nguyễn Xuân Lợi