Trao đổi về quá trình đổi mới thực thi công vụ với Đoàn cán bộ Lào

2:06 PM, 03/07/2019

(Chinhphu.vn) - Sáng 3/7, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành đã tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ các cơ quan Lào hiện đang tham dự khoá bồi dưỡng nâng cao năng lực tại Việt Nam.

Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ quan Lào

 

 Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành phát biểu tại buổi tiếp - Ảnh: Hoàng Anh

Theo chương trình hợp tác giữa VPCP Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Lào giai đoạn 2018-2020, VPCP sẽ phối hợp cùng Văn phòng Thủ tướng Lào tổ chức các khoá học đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực thực hiện chức năng tham mưu, phối hợp và phục vụ cho công chức làm việc trong các Văn phòng Thủ tướng Lào và UBND các tỉnh của nước CHDCND Lào.

.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn cán bộ các cơ quan Lào tới thăm VPCP, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành cho biết, năm 2019 là khoá đào tạo đầu tiên được tổ chức. Việc Đoàn cán bộ các cơ quan Lào đến thăm, trao đổi với VPCP cũng là một trong các hoạt động của khoá đào tạo lần này.

.

Ngoài cán bộ của Văn phòng Thủ tướng Lào, cán bộ Văn phòng UBND một số tỉnh Lào còn có các cán bộ của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội Lào. Điều đó cho thấy nhu cầu đào tạo nâng cao năng lực trong công tác tham mưu, tổng hợp của các cơ quan trung ương của Lào là hết sức cần thiết.

.

Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh VPCP Việt Nam sẽ cùng phối hợp với lãnh đạo Văn phòng Thủ tướng Lào nghiên cứu, tổ chức, rút kinh nghiệm để tổ chức các khoá đào tạo đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, đề nghị các học viên nỗ lực hết mình để hoàn thành các nội dung khoá đào tạo, nghiêm túc chấp hành các quy chế đào tạo của Học viện hành chính Quốc gia; tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động học tập và tuân thủ các quy định trong quá trình học tập tại Việt Nam.

 

 Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành, đại diện Vụ Quan hệ quốc tế và Vụ Tổ chức cán bộ VPCP cùng đoàn cán bộ các cơ quan Lào - Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ VPCP Việt Nam đã trao đổi cụ thể với Đoàn cán bộ các cơ quan Lào về chức năng, nhiệm vụ, thách thức đặt ra và quá trình đổi mới các hoạt động thực thi công vụ tại VPCP.

.

Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VPCP, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hoàng Tuấn đã chia sẻ về 5 thách thức chính hiện nay tại VPCP. Đó là: Việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thể chế pháp luật làm sao để bảo đảm tiến độ, chất lượng, không bị nợ đọng dự án, dự thảo văn bản pháp quy.

.

Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan, địa phương bảo đảm cương quyết, thẳng thắn, bài bản và thúc đẩy tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

.

Cùng với đó, tập trung cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, VPCP điện tử để xây dựng Chính phủ, VPCP không giấy tờ, ứng dụng chữ ký số. Làm sao đơn giản hoá các cuộc họp Chính phủ, tài liệu gửi kịp thời để có thời gian nghiên cứu, thảo luận. Cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính kiểm tra chuyên ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

.

Trong công tác bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật, làm sao chất lượng phục vụ được nâng cao, chu đáo, nền nếp và ngày càng chuyên nghiệp hơn; hiệu quả hoạt động, kinh doanh của các đơn vị sự nghiệp công lập ngày càng phát triển, thu nhập của viên chức, người lao động được cải thiện.

.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác nội bộ để cán bộ, công chức VPCP phải xứng tầm; rèn luyện về phong cách, trí tuệ, trách nhiệm, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ trong quy hoạch, bảo đảm điều kiện làm việc, chăm lo sức khoẻ, nâng cao chất lượng bữa ăn….

 

Đoàn cán bộ các cơ quan Lào thăm quan và chụp ảnh lưu niệm tại VPCP - Ảnh: Hoàng Anh

Theo ông Nguyễn Hoàng Tuấn, trong thời gian qua, nhất là nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2020, VPCP đã tập trung đổi mới, có một số kết quả nổi bật trong hoạt động công vụ. Trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, thể chế pháp luật, nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, điều phối, VPCP thường xuyên đôn đốc việc thực hiện, cá nhân hoá trách nhiệm đến từng chuyên viên; đã góp phần hạn chế việc xin lùi, xin rút hoặc điều chỉnh…

.

Về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, riêng năm 2018, Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP làm Tổ trưởng đã tổ chức 21 cuộc kiểm tra. Số nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn của các bộ, cơ quan đến cuối năm 2018 chỉ còn 1,15%, giảm mạnh so với trước khi thành lập Tổ công tác.

.

Về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, VPCP đôn đốc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm điều kiện kinh doanh thực chất, hiệu quả; hướng dẫn đơn giản hoá chế độ báo cáo; kết quả thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

.

Bên cạnh đó, tiếp nhận, chủ trì xử lý hoặc chuyển xử lý theo thẩm quyền gần 8 nghìn phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ và công khai kết quả.

.

Đặc biệt, nhằm đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hướng tới Chính phủ không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí; tạo sự lan toả, quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, VPCP đã xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (hệ thống E-cabinet).

.

Trong công tác tổ chức cán bộ, VPCP đã tăng cương kỷ luật, kỷ cương, thanh tra, kiểm tra công vụ, bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt là đã chấn chỉnh, xử lý nghiêm một số trường hợp vi phạm. VPCP hiểu rằng hình ảnh của cán bộ, công chức VPCP sẽ tác động lớn đến hình ảnh của cả hệ thống hành chính. Công tác tổ chức cán bộ thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đã đề cao tách nhiệm của người đứng đầu, khách quan, dân chủ đúng quy định…

.

Thay mặt Đoàn cán bộ các cơ quan Lào, Vụ trưởng vụ Thư ký, Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Sathit Phetsingleuang bày tỏ niềm vinh dự khi các học viên cán bộ được tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ các cơ quan của Lào cũng như được thăm quan, trao đổi tại VPCP. Thông qua đây, các học viên của Lào sẽ nâng cao được năng lực về công tác chuyên môn, tham mưu; thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa VPCP Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Lào nói riêng cũng như quan hệ 2 nước nói chung.

.

Hoàng Anh