Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ

5:43 PM, 06/11/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm một số cán bộ.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP có quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

.

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đình Lợi, Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Nội chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế ngành, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Viết Hữu, Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Khoa giáo - Văn xã, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Khoa giáo - Văn xã, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng có quyết định cử ông Hoàng Vượng, Chuyên viên chính, tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, kiêm Thư ký Phó Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn; tiếp nhận ông Hoàng Quốc Phương, Phó Hải đội trưởng Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Trung (Hải đội 2) thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, hiện đang biệt phái công tác tại Vụ I, VPCP, về công tác chính thức tại Phòng Theo dõi công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Vụ I, VPCP kể từ ngày 04/11/2020.

HG