Tiếp nhận cán bộ

4:12 PM, 02/02/2021

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Nam Khánh, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện đang biệt phái tại Vụ Nông nghiệp, VPCP về công tác chính thức tại Vụ Nông nghiệp, VPCP, kể từ ngày 1/2/2021.