Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính

11:21 AM, 09/12/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Minh, Trưởng ban Ban Kế hoạch và hợp tác quốc tế, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, kể từ ngày 10/12/2020.