Tiếp nhận biệt phái

12:51 PM, 22/01/2021

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Dương Ngô Minh Nam, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ GD&ĐT, về công tác tại Vụ Khoa giáo - Văn xã, VPCP, trong thời gian 4 tháng, kể từ ngày 22/1/2021.