Tiếp nhận biệt phái

2:01 PM, 16/11/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận biệt phái ông Trần Công Chiến, lái xe Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên, về công tác tại Đoàn xe, Cục Quản trị, VPCP, kể từ ngày 06/11/2020.