Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

5:42 PM, 25/06/2008

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Tại Quyết định số 83/2008/QĐ-TTg ngày 25/6/2008, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thực hiện các chức năng quan trọng như tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Chính phủ trên internet, đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên internet và tích hợp thông tin các dịch vụ công của Chính phủ trên internet.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cổng TTĐT Chính phủ cần làm tốt hơn nữa trong việc cung cấp kịp thời thông tin chính thức - Ảnh Thủ tướng gặp mặt Ban biên tập Cổng TTĐT Chính phủ nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2008

Cổng TTĐT Chính phủ, có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Government Web Portal (viết tắt VGP), thuộc Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP quản lý trực tiếp, toàn diện.

Chức năng, nhiệm vụ của Cổng TTĐT Chính phủ gồm 19 điểm, trong đó có tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Chính phủ trên internet; đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ trên internet với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cơ quan liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công của Chính phủ trên internet.

Trong số nhiệm vụ của Cổng TTĐT Chính phủ gồm chuẩn hóa phần mềm sử dụng, khai thác tài nguyên thông tin quốc gia trong kết nối các trang tin hoặc cổng thông tin điện tử thành hệ thống mạng thông tin điện tử thống nhất trên internet.

Tổ chức, thực hiện giao lưu, giao ban, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan với nhân dân.

Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên internet gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền và đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

Cổng TTĐT Chính phủ cũng có trách nhiệm phát triển đa dạng nội dung, hình thức hoạt động và các ứng dụng, sản phẩm truyền thông đa phương tiện để nâng cao năng lực thông tin, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình kinh tế - xã hội, thời sự trong nước và quốc tế.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa của Cổng TTĐT Chính phủ là phối hợp với các đơn vị có liên quan đưa Công báo điện tử nước CHXHCN Việt Nam lên Cổng TTĐT Chính phủ. Thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động của Cổng TTĐT Chính phủ theo quy định.

Cơ cấu tổ chức của Cổng TTĐT Chính phủ gồm 5 Ban: Thư ký - Tổng hợp, Nghiệp vụ - Chuyên môn, Kỹ thuật - Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính, Hợp tác Quốc tế ; Văn phòng; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển.

Cổng TTĐT Chính phủ có cơ quan thường trú trong nước tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Đức Tuân

(Nguồn: Quyết định 83/2008/QĐ-TTg )