Thành lập Trường Đại học tư thục Công nghệ Đông Á tại tỉnh Bắc Ninh

2:45 PM, 10/12/2008

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa cho phép thành lập Trường Đại học Công nghệ Đông Á tại tỉnh Bắc Ninh. Trường là cơ sở giáo dục đại học có tư cách pháp nhân, hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17/1/2005.

Mai Hương

(Nguồn: Quyết định 1777/QĐ-TTg)