Thành lập Hội đồng tuyển dụng cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ

4:12 PM, 30/01/2012

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định Thành lập Hội đồng tuyển dụng cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ để giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm trong công tác tuyển chọn cán bộ, công chức vào làm việc tại các Vụ, Cục, đơn vị.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng làm Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan làm Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng.

Vụ trưởng, Cục trưởng, Trưởng các đơn vị có liên quan đến nhân sự tuyển dụng, được mời họp với tư cách Ủy viên Hội đồng tuyển dụng.

Ông Đỗ Tuấn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được phân công làm Thư ký Hội đồng tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ được thành lập để giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm trong công tác tuyển chọn cán bộ, công chức vào làm việc tại các Vụ, Cục, đơn vị của Văn phòng Chính phủ.

Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, thực hiện đúng những quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức và kiến nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định tiếp nhận cán bộ, công chức và hợp đồng lao động về làm việc tại các Vụ, Cục, đơn vị.

Thanh Hoài