Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập dự thảo Nghị định về công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính

5:00 PM, 06/06/2007

(Website Chính phủ) - Ngày 6/6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao đã ký ban hành Quyết định 635/QĐ-VPCP về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập dự thảo Nghị định quy định công tác tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính. Theo đó, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ làm Trưởng Ban Soạn thảo.

Theo Quyết định trên, Phó Trưởng Ban Soạn thảo là ông Nguyễn Minh Mẫn, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Văn phòng Chính phủ. Ban Soạn thảo có 6 thành viên, gồm:

Ông Trần Hữu Huỳnh, Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

Ông Đặng Thanh Tùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ;

Bà Nguyễn Kim Thoa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự, hành chính Bộ Tư pháp;

Ông Nguyễn Phước Thọ, Phó Vụ trưởng Ban Xây dựng pháp luật Văn phòng Chính phủ;

Bà Lê Minh Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp Văn phòng Chính phủ;

Ông Ngô Hải Phan, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Văn phòng Chính phủ.

Ban Soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2007; đồng thời chỉ đạo Tổ Biên tập hoàn thành các công việc chuẩn bị dự thảo Nghị định này theo đúng kế hoạch đề ra.

Giúp việc cho Ban Soạn thảo là Tổ Biên tập gồm 9 thành viên. Tổ trưởng Tổ Biên tập là ông Ngô Hải Phan, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Văn phòng Chính phủ. Tổ Biên tập có trách nhiệm giúp Ban Soạn thảo tiến hành khảo sát, đánh giá, nghiên cứu thực tiễn và các quy định pháp luật có liên quan; chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý; tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan; phối hợp với các đơn vị có liên quan của Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ và Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ.

Phương Mai

(Nguồn: Quyết định 635/QĐ-VPCP)