Tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống e-Cabinet

10:47 AM, 12/06/2019

(Chinhphu.vn) - Ngày 12/6, Vụ Tổ chức cán bộ (VPCP) chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Viettel và các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống e-Cabinet cho cán bộ, công chức các vụ, cục, đơn vị của VPCP trước khi hệ thống này được vận hành chính thức vào ngày 24/6 tới đây.

Chuẩn bị khai trương e-Cabinet: Bước đi lớn thực hiện Chính phủ phi giấy tờ

Hiện thực hoá quyết tâm Chính phủ phi giấy tờ, ít họp hành

 

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (VPCP) Trần Anh Tiến phát biểu tại buổi tập huấn - Ảnh: Hoàng Anh

Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP ký quyết định phê duyệt vào ngày 27/2/2019.

.

Đề án nhằm đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, hướng tới Chính phủ không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Thành viên Chính phủ; tạo sự lan toả quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.

.

Đề án đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Giảm thời gian các phiên họp Chính phủ, phấn đấu đến hết năm 2019, giảm 30% thời gian họp so với trung bình các năm trước; đồng thời, giảm tối đa việc sử dụng văn bản giấy đạt mục tiêu họp Chính phủ không giấy tờ, sử dụng 100% văn bản điện tử trong các phiên họp Chính phủ (trừ văn bản có nội dung bí mật nhà nước).

.

Các thành viên Chính phủ cho ý kiến và biểu quyết trên môi trường điện tử có thực hiện chữ ký số đối với các công việc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, kể cả khi vắng mặt tại cơ quan hoặc vắng mặt tại phiên họp Chính phủ. Đề án phấn đấu hết năm 2019, 100% các nội dung xin ý kiến thành viên Chính phủ được xử lý trên môi trường mạng (trừ nội dung bí mật nhà nước); bảo đảm kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Anh Tiến cho biết, sau khi Đề án được phê duyệt, Vụ Tổ chức cán bộ đã chủ trì, phối hợp các Vụ, Cục, đơn vị của VPCP làm việc với Tập đoàn Viettel và Ban Cơ yếu Chính phủ để tổ chức triển khai thực hiện xây dựng Hệ thống e-Cabinet, đặc biệt có sự tham vấn thường xuyên của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á... bảo đảm Hệ thống dễ hiểu, thuận tiện sử dụng và có hiệu quả thiết thực.

 

Trong ngày 12/6, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức 4 lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống e-Cabinet cho cán bộ, công chức các vụ, cục, đơn vị của VPCP - Ảnh: Hoàng Anh

Đến nay, sau 3 tháng làm việc khẩn trương, đã hoàn thành xây dựng Hệ thống với các chức năng đáp ứng yêu cầu 5 nhóm nhiệm vụ chính: Quy trình tạo, trình và phê duyệt phiếu lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ; Quy trình lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của các Thành viên Chính phủ; Quy trình chuẩn bị cuộc họp của Chính phủ; Quy trình tổ chức diễn biến cuộc họp Chính phủ; Quy trình ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ.

.

Ông Trần Anh Tiến cho biết, đối với nội bộ VPCP, VPCP đã làm việc trên môi trường mạng từ lâu, tuy nhiên, đối với công việc của Chính phủ, họp Chính phủ, lấy ý kiến Chính phủ, việc thực hiện Hệ thống e-cabinet sẽ điện tử hoá toàn bộ quy trình làm việc, không sử dụng văn bản giấy và cũng tạo điều kiện cho các thành viên Chính phủ có thể xử lý công việc trên thiết bị di động mọi lúc mọi nơi.

.

“Ngay cả Estonia đã phát triển Hệ thống e-cabinet của họ từ 20 năm nay nhưng đến nay vẫn tiếp tục hoàn thiện, hàng năm vẫn chỉnh sửa cho phù hợp. Tinh thần là chúng ta không cầu toàn, khi mới đưa vào sử dụng, hệ thống có thể chưa được trơn tru, và sẽ được tiếp tục hoàn thiện trong quá trình sử dụng. Tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Mai Tiến Dũng là trước hết các công chức VPCP phải thật nhuyễn nghiệp vụ của hệ thống e-cabinet trước khi hệ thống này đưa vào vận hành chính thức”, ông Trần Anh Tiến cho biết.

.

Để triển khai được Hệ thống này, có vai trò của nhiều chủ thể, trong đó có các lãnh đạo, chuyên viên các vụ, cục, đơn vị trong VPCP, lãnh đạo VPCP, các đồng chí Trợ lý, Thư ký Thành viên Chính phủ, công chức đầu mối của các bộ làm nhiệm vụ cập nhật tài liệu phiên họp Chính phủ, các đồng chí Thành viên Chính phủ. Do đó, Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức các lớp tập huấn cho tất cả các chủ thể trên.

.

Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Anh Tiến, quy mô của Hệ thống e-cabinet không phải quá lớn so với các hệ thống mang tầm quốc gia khác , tuy nhiên, nó lại có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo hình mẫu, tạo sự lan toả về quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong xây dựng Chính phủ điện tử, trong ứng dụng CNTT, thể hiện việc Chính phủ làm được, Thủ tướng làm được thì các bộ ngành, địa phương cũng có thể làm được.

.

Hoàng Anh