Tặng Cờ thi đua, Bằng khen và công nhận các danh hiệu thi đua của Văn phòng Chính phủ năm 2011

7:10 PM, 12/01/2012

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Vũ Đức Đam đã ký các Quyết định tặng Cờ thi đua của VPCP, Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP và công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Chiến sỹ thi đua Cơ sở, danh hiệu Lao động Xuất sắc, Lao động Tiên tiến cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2011.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định tặng Cờ Thi đua của Văn phòng Chính phủ cho 15 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.

Danh sách 15 tập thể được tặng thưởng gồm: Vụ Tổng hợp; Vụ Đổi mới doanh nghiệp; Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Hành chính - Quản trị II; Phòng Hành chính - Tổ chức, Cục Hành chính - Quản trị II; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Ban Nghiệp vụ - Chuyên môn, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Phòng Bảo vệ, Cục Quản trị; Phòng Tổ chức - Hành chính, Nhà khách La Thành; Phòng Kế toán - Tài vụ, Nhà khách La Thành; Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Nhà khách La Thành; Phòng Lễ tân, Nhà khách La Thành; Ban Hành chính tổng hợp, Trung tâm Hội nghị Quốc gia; Phòng Lưu trữ, Vụ Hành chính và Phòng Nghiệp vụ Hành chính, Vụ Hành chính.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đã quyết định tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 369 cá nhân thuộc Văn phòng Chính phủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011.

Cũng trong dịp này, 203 cá nhân thuộc các Vụ, Cục, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2011 của Văn phòng Chính phủ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm quyết định công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ".

Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng đã ký quyết định công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" cho 276 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ năm 2011.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng quyết định công nhận 83 tập thể thuộc Văn phòng Chính phủ đạt danh hiệu Lao động xuất sắc năm 2011 và công nhận 632 cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Chính phủ đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến năm 2011.

Trần Mạnh