Sẽ thành lập Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Miền Đông

11:48 AM, 21/01/2011

Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Miền Đông tại tỉnh Đồng Nai.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Dự án đầu tư thành lập Trường đại học trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Quốc Hà