Phê chuẩn thành viên UBND tỉnh Yên Bái, Ninh Bình, Bắc Ninh

4:06 PM, 04/07/2011

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phê chuẩn việc bầu thành viên UBND các tỉnh: Yên Bái, Ninh Bình và Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn ông Phạm Duy Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái gồm:

- Bà Ngô Thị Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2004-2011;

- Ông Tạ Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái;

- Ông Hoàng Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy huyện Yên Bình.

Các ủy  viên UBND tỉnh Yên Bái gồm:

- Ông Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái;

- Ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái;

- Ông Nguyễn Văn Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái;

- Ông Vũ Xuân Sáng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái.

Đối với tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng phê chuẩn ông Bùi Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình gồm:

- Ông Đinh Quốc Trị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2011;

- Ông Trần Hữu Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2004-2011;

- Ông Đinh Văn Điến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Ninh Bình;

- Ông Lê Văn Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình.

Các Ủy viên UBND tỉnh Yên Bái gồm:

- Ông Phạm Đức Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ  Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình;

- Ông Phạm Thành Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình;

- Ông Ngô Văn Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình;

- Ông Vũ Công Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình;

- Ông Phạm Đức Vượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình.

Tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND  tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004-2011 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh .

3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh gồm:

- Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh;

- Ông Nguyễn Lương Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004-2011;

- Ông Bùi Vĩnh Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004-2011.

Các Ủy viên UBND tỉnh Bắc Ninh gồm:

- Ông Ngô Xuân Thứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh;

- Ông Nguyễn Đăng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh;

- Ông Đỗ Văn Thiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh;

- Ông Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh;

-  Ông Nguyễn Quốc Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

Hoàng Diên