Nhiều kết quả thiết thực trong công tác Đảng, Đoàn thể VPCP

9:15 AM, 10/01/2019

(Chinhphu.vn) - Trong năm 2018, công tác Đảng, Đoàn thể Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

* Trao tặng Huân chương lao động, Bằng khen Thủ tướng, Cờ thi đua của Chính phủ

VPCP thực hiện “Kỷ cương-Chất lượng-Kịp thời-Chuyên nghiệp-Hiện đại”

Phát huy tinh thần chủ động, cải tiến lề lối làm việc

VPCP chuyển biến tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực công tác

Phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tạo sự bứt phá về cải cách thủ tục hành chính và Chính phủ điện tử

Tham mưu, giúp việc phải trung thực, khách quan

Gắn công tác Đảng với nhiệm vụ chuyên môn

Chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ lan tỏa mạnh mẽ đến địa phương

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại trụ sở Chính phủ và VPCP

Ấn tượng với những kết quả đạt được của VPCP

* Văn phòng Chính phủ phát động phong trào thi đua năm 2019

 

 Phó Chủ nhiệm thường trực VPCP Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị-Ảnh: Hoàng Anh

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của VPCP diễn ra sáng nay 10/1, Phó Chủ nhiệm thường trực VPCP Nguyễn Văn Tùng cho biết, trong năm 2018, Đảng bộ VPCP đã phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên các mặt công tác của cơ quan, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

.

Đặc biệt, đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghiêm túc và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6, 7, 8 khóa XII. Ban hành Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chương trình hành động và Kế hoạch của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

.

Trong năm qua, Đảng bộ VPCP đã rà soát, phê duyệt bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ; phê duyệt phê duyệt quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho 14 đảng viên, trong đó có đảng viên 80 năm tuổi đảng. Chú trọng tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, bồi dưỡng lý luận cho các đảng viên mới, bồi dưỡng kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú.

.

Các Đảng bộ, Chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt đảng nề nếp, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; chú trọng thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên. Cấp ủy đảng các cấp phối hợp có hiệu quả với lãnh đạo cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác.

.

Song song với đó, xây dựng và thực hiện nề nếp chương trình công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc kiểm điểm, xem xét kỷ luật đối với đảng viên có vi phạm theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể quần chúng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của VPCP.

.

Về hoạt động của công đoàn, năm 2018, Công đoàn VPCP đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, với nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực. Tuyên truyền, vận động công đoàn viên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Đảng ủy, Lãnh đạo VPCP; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên một cách thiết thực, hiệu quả. Tổ chức tốt liên hoan văn nghệ quần chúng lần thứ VIII, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia; tăng cường các hoạt động giao lưu thể thao trong nội bộ và với các bộ, cơ quan; hỗ trợ kịp thời và hỗ trợ kịp thời các đoàn viên trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động Công đoàn đã tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó và tinh thần làm việc tích cực trong cơ quan.

.

Công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và giám sát, đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên được quan tâm, thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Tích cực tham gia các hoạt động về nguồn; làm tốt công tác xã hội, từ thiện.

.

Đạt được kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. Cán bộ, công chức VPCP luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Thực hiện được những mục tiêu mà VPCP đề ra trong năm 2019, Đảng bộ VPCP sẽ tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý phát triển đảng viên. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm hiệu quả, thiết thực các Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo các đoàn thể, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề...

.

Công đoàn VPCP sẽ tiếp tục đổi mới công tác theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Tăng cường tuyên truyền, vận động; giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, tinh thần choủa công đoàn viêncán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

.

Diệu Anh