Nâng cao năng lực, xây dựng Chi bộ Vụ Công nghiệp trong sạch, vững mạnh

5:21 PM, 05/03/2020

(Chinhphu.vn) - Sáng 5/3, Chi bộ Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhằm tập trung phân tích, đánh giá toàn diện hoạt động trong nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng, mục tiêu hoạt động và bầu ra Chi ủy, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tham dự Đại hội Chi bộ của Vụ Công nghiệp có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Cao Lục (là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ); Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy VPCP cùng toàn thể đảng viên Chi bộ.

 

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Đại hội. Ảnh Nhật Thy

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi ủy đã tập trung chỉ đạo tốt công tác chính trị, tư tưởng; chuẩn bị chu đáo phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Từ 27 đảng viên đầu nhiệm kỳ đến nay Chi bộ có 21 đồng chí, bao gồm 1 đồng chí đã nghỉ hưu. Trong đó có 4 tiến sĩ, 15 thạc sỹ, 12 đồng chí giữ ngạch chuyên viên cao cấp. Tuy có thay đổi về tổ chức và đảng viên nhưng Chi bộ đã giữ vững nền nếp sinh hoạt, thường xuyên tăng cường tuyên truyền, giáo dục, động viên đảng viên, công chức phát huy vai trò tiên phong, giúp lãnh đạo VPCP thực hiện chức năng tham mưu, tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Công nghiệp, dầu khí, giao thông vận tải, xây dựng, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất… Đảng viên Chi bộ là những đồng chí có năng lực, đào tạo cơ bản, vững vàng tư tưởng và kiên định trước mọi diễn biến của đời sống kinh tế xã hội, trước những việc làm của các thế lực thù địch chống phá Đảng và nhà nước ta. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Chính phủ và quy chế, nội quy của VPCP. Ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên, công chức được tăng cường theo hướng chuyên nghiệp, bảo đảm hiệu quả công tác với sự phối hợp tốt trong và ngoài cơ quan, đơn vị.

 

 Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Cao Lục phát biểu tại Đại hội. Ảnh Nhật Thy

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp cho biết, Chi ủy đã phối hợp với lãnh đạo Vụ thường xuyên duy trì kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ cụ thể của đảng viên, công chức; nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, công chức đối với công tác chuyên môn; phối hợp tuyên truyền phổ biến để toàn thể đảng viên công chức hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do cơ quan phát động.

.

Trong 3 năm qua, đảng viên công chức của Chi bộ đã nhận được gần 40.000 văn bản, phát hành 6.200 văn bản trong đó 76 văn bản quy phạm pháp luật (58 nghị định, 18 quyết định của Thủ tướng Chính phủ) khoảng 4.000 văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, gần 2.200 văn bản hành chính khác. Trong đó có nhiều văn bản quan trọng về chiến lược, quy hoạch phát triển, tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực (giao thông vận tải, điện, dầu khí, xây dựng); các dự án quan trọng quốc gia (sân bay Long Thành, thủy điện Lai Châu; đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông), tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đề xuất một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, xử lý một số công việc quan trọng phức tạp. Đặc biệt ban hành được Nghị định 100/2019/NĐ-CP có tác dụng tích cực cho xã hội trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, bước đầu giảm tai nạn giao thông, số người chết do tai nạn giao thông giảm mạnh. Về cơ bản, không để xảy ra tình trạng xử lý hồ sơ quá chậm do lỗi chuyên viên, không có văn bản phải đính chính, thu hồi, góp phần không nhỏ vào thành tích chung của đơn vị, cơ quan và Chính phủ.

 

 Phó Bí thư Đảng ủy VPCP Nguyễn Đức Minh phát biểu tại Đại hội. Ảnh Nhật Thy

Chi bộ luôn xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; kịp thời ban hành Chương trình công tác tuyên giáo; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khái XII, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK của đảng ủy khối về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hoá’ trong nội bộ theo đúng hướng dẫn của đảng ủy VPCP. Nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng được gắn với các buổi giao ban của Vụ, có đánh giá thực hiện công tác chuyên môn kết hợp công tác tư tưởng, xác định nhiệm vụ chính trị của tháng tiếp theo.

 

 Đại hội Chi bộ Vụ Công nghiệp. Ảnh Nhật Thy

Chi bộ cũng nắm bắt tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng, giải quyết kịp thời những phát sinh trong mối quan hệ công tác để đảng viên, công chức an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, Chi bộ Vụ Công nghiệp là một chi bộ đoàn kết, kiên định đường lối, lập trường, quan điểm của Đảng, thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, làm tốt công tác xây dựng Đảng, Chi bộ hoạt động hiệu quả. Các đảng viên Chi bộ Vụ Công nghiệp luôn tận tụy, thận trọng, thẳng thắn tham mưu nhiều nhiệm vụ quan trọng, cả công tác thường xuyên cũng như đột xuất.

.

Trong bối cảnh quốc tế, khu vực cũng trong nước có nhiều tác động, thành tựu có khó khăn thách thức cũng nhiều, Vụ Công nghiệp với vai trò lớn cần tranh thủ thời cơ, cơ hội, đối mặt với áp lực, tiếp tục hoàn thiện tổ chức cán bộ, bám sát nhiệm vụ, chủ động hơn nữa trong tham mưu, xây dựng chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Để làm được, Chi bộ cần đoàn kết trên nguyên tắc xây dựng phát triển, tập trung dân chủ.

.

Còn theo Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Cao Lục, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong việc họp chi bộ hàng tháng do đặc thù công việc, Chi bộ Vụ Công nghiệp đã làm tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng một tập thể xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phó Chủ nhiệm VPCP đề nghị các đảng viên, công chức Vụ cần chủ động hơn nữa, làm sao để xây dựng được một đội ngũ chuyên nghiệp, đi đầu trong công tác chuyên môn; đồng thời đề nghị Đại hội lựa chọn Chi ủy tiêu biểu để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy VPCP đánh giá cao các ý kiến đóng góp trình bày tại Đại hội, qua đó đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của các đảng viên, công chức Vụ Công nghiệp. Đồng thời, nhấn mạnh Vụ Công nghiệp là đơn vị phụ trách khối lượng công việc lớn và tham mưu trọng yếu của VPCP, vì thế đảng viên công chức Vụ cần nâng cáo ý thức tập thể, tăng cường đoàn kết, bảo đảm công tác tham mưu có tính chuyên nghiệp cao và chất lượng tốt.

 

 Vụ Công nghiệp ra mắt Chi ủy mới. Ảnh Nhật Thy

Đại hội Chi bộ Vụ Công nghiệp đã bầu ra Chi ủy giai đoạn 2020-2022 gồm 4 đồng chí; đồng chí Nguyễn Vũ Quang, Phó Vụ trưởng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng thời bầu bổ sung 5 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP.

.

Nhật Thy