NHÀ KHÁCH LA THÀNH

Chức vụ

Họ và tên

 Phó Giám đốc phụ trách  Nguyễn Đức Cường
 Phó Giám đốc  Phạm Thị Hoa
 Phó Giám đốc  Nguyễn Thị Hương Hương
 Trưởng phòng Phòng Kế toán - Tài vụ kiêm Kế toán trưởng  Lưu Thị Phương Thủy
 Trưởng phòng Phòng Tổ chức- Hành chính  Trần Thị Mỹ Hạnh
 Trưởng phòng Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ  Nguyễn Thị Cúc
 Trưởng phòng Phòng Lễ tân  Đặng Thị Lệ Dung
 Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ  Ngô Xuân Thắng
 Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ  Nguyễn Thị Minh Hiền
 Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức- Hành chính  Triệu Thị Thanh Sơn
 Phó trưởng phòng Phòng Kế toán - Tài vụ  Vũ Thị Hồng Hạnh
 Phó trưởng phòng Phòng Lễ tân  Nguyễn Thị Xuân Hương