Mời thầu mua thay thế ắc quy và bổ sung thanh phân phối nguồn điện

7:52 PM, 13/09/2016

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Mua thay thế ắc quy và bổ sung thanh phân phối nguồn điện.

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách Nhà nước cấp năm 2016.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 09 giờ 00 ngày 19 tháng 9 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Số điện thoại: 080.48922.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2016 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.