Kinh nghiệm và những bài học thực tiễn khi ra quyết định lãnh đạo

11:19 AM, 26/06/2012

(Chinhphu.vn) – Với nền tảng lý luận và kinh nghiệm thực tế phong phú, qua cách trình bày truyền cảm, lôi cuốn, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý liên quan đến việc ra quyết định lãnh đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ nâng lãnh đạo và quản lý do Văn phòng Chính phủ và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức (từ ngày 25 – 27/6).

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan
tại buổi nói chuyện.  Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Qua chuyên đề “Ra quyết định lãnh đạo – Kinh nghiệm và những bài học thực tiễn”, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm từ thực tiễn quản lý trong quy trình ra quyết định lãnh đạo.

Trong chuyên đề này, ông đã nêu bật những những điểm lớn cần chú ý như: chọn thứ tự ưu tiên của các vấn đề; đánh giá được hết tác động khi quyết định được thực thi; các điều kiện để thực hiện quyết định; vạch ra được lộ trình thực hiện quyết định; chọn cho đúng thời điểm quyết định, bảo đảm cho thời gian là thích hợp, chín muồi; vấn đề phân công phân nhiệm; vấn đề trình cấp có thẩm quyền quyết định;…

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ  Khoan cũng chia sẻ những phương pháp ra quyết định, trong đó tập trung phân tích những ưu điểm, hạn chế của các phương pháp như: phương pháp độc đoán (thường áp dụng trong các trường hợp khẩn cấp, có mặt tốt là đáp ứng được thời gian, nhưng điểm hạn chế rất lớn là dễ sai); phương pháp phát triển mở rộng (được thực hiện trên các quyết định đã có sẵn); phương pháp nhóm (qua thảo luận tập thể, ưu điểm là quyết định mang tính chín chắn, chặt chẽ, nhưng nhược điểm là bị kéo dài thời gian); phương pháp cố vấn (qua tranh thủ ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học).

Theo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, đối với những quyết định có điều kiện về thời gian, trước khi ra quyết định, việc sử dụng phương pháp hỗn hợp là tối ưu.

Các học viên được nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình ra quyết định lãnh đạo - ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngoài ra, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cũng chia sẻ những điều kiện để ra quyết định đúng như: người ra quyết định phải nắm vững vấn đề, đồng thời phải công tâm, phải nghĩ tới tính toàn cục, chín chắn, nhưng quyết đoán. Người ra quyết định cũng cần phải rất nhạy bén với những cái mới, tình hình biến đổi, biết lắng nghe mọi ý kiến.

"Quyết định đúng ở đây là đúng về thời điểm, chuẩn về nội dung", nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói.

Nguyễn Hoàng