Giao Quyền Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn xã

11:31 AM, 22/05/2012

(Chinhphu.vn) – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định giao Quyền Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn xã đối với ông Chu Đức Nhuận, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo – Văn xã.

Thanh Hòa