Đôn đốc tiến độ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia

12:39 PM, 31/07/2019

(Chinhphu.vn) - Sáng 31/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe Tập đoàn VNPT và Công ty Cổ phần FPT báo cáo về nội dung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh Nhật Bắc

.

Cuộc họp có sự tham dự của Cục Kiểm soát TTHC thuộc VPCP; đại diện Tập đoàn VNPT, Công ty Cổ phần FPT ...

.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh một lần nữa về lộ trình đã đặt ra: tháng 9/2019 sẽ đưa Cổng Dịch vụ công Quốc gia vào thử nghiệm, tháng 11/2019 sẽ đưa vào vận hành. Vì vậy đề nghị các đơn vị liên quan, Tập đoàn VNPT, Công ty Cổ phần FPT thực hiện đúng lộ trình cụ thể để đạt mục tiêu kế hoạch khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

.

Theo Công ty Cổ phần FPT, đối với xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia, liên quan đến nhiệm vụ được giao xây dựng, chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, các bên liên quan như VPCP, Tập đoàn VNPT và Công ty Cổ phần FPT đã có các buổi làm việc liên quan đến các nội dung kiểm thử, thống nhất cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC gồm 56 chức năng chia làm các phân hệ để quản lý...

.

Các đơn vị cũng chạy thử phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; nêu ý kiến về thời gian chuẩn hóa dữ liệu về TTHC cũ sang cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Đại diện FPT đưa ra cam kết về kế hoạch bàn giao hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC cho VNPT, đại diện VNPT cho biết sẵn sàng tiếp nhận hệ thống.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia là nội dung quan trọng trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam, có thể nói đây là nội dung quyết định việc thành công của triển việc khai Chính phủ điện tử, xây dựng Chính phủ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

.

Bên cạnh việc đánh giá cao Công ty Cổ phần FPT thời gian qua đã huy động các nguồn lực xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh thời gian đến ngày khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia không còn nhiều, vì vậy, Tập đoàn VNPT và Công ty Cổ phần FPT cần chủ động phát huy thế mạnh, dồn lực cả về thời gian, con người để hoàn thành, hai bên tiếp tục hợp tác để triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao.

.

Sau khi FPT bàn giao hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC cho VNPT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị VNPT tiếp tục mời chuyên gia giỏi của FPT hợp tác để đúng kế hoạch khai trương đã đặt ra; đề nghị Cục Kiểm soát TTHC tiếp tục kiểm soát, có báo cáo kịp thời về tiến độ đến ngày vận hành chính thức, tiếp tục phối hợp với các chuyên gia giỏi để kiểm tra hệ thống.

.

Gia Huy