Đoàn Thanh niên Cổng TTĐT Chính phủ thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Chi đoàn

6:00 PM, 20/02/2014

(Chinhphu.vn) - Ngày 20/02, Chi đoàn Văn phòng - Kế hoạch tài chính thuộc Đoàn cơ sở Cổng TTĐT Chính phủ đã tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2014 - 2015. Đây là Đại hội điểm bầu trực tiếp chức danh Bí thư Chi đoàn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ.

Ảnh: Trần Việt

Chi đoàn Văn phòng - Kế hoạch tài chính được thành lập từ tháng 7/2013, hiện có 24 đoàn viên, 7 nam và 17 nữ, có 11 đoàn viên là đảng viên thuộc Đảng bộ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Trong giai đoạn lâm thời, tập thể chi đoàn đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, Ban chấp hành Chi đoàn đã tổ chức đều đặn các buổi sinh hoạt chi đoàn, chủ động giới thiệu kết nạp đảng cho 5 đoàn viên ưu tú, tham gia đầy đủ vào các hoạt động tập thể do cơ quan phát động.

Theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ, Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Chi đoàn, sau đó bầu các thành viên Ban Chấp hành còn lại. Kết quả, đồng chí Trần Đức Trung, Bí thư Chi đoàn lâm thời được Đại hội tín nhiệm bầu trực tiếp giữ chức Bí thư Chi đoàn Văn phòng - Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2014 - 2015 với số phiếu đạt 90,1%.

Đồng chí Trần Đức Trung được bầu trực tiếp là Bí thư Chi đoàn Văn phòng - Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2014 - 2015. Ảnh: Trần Việt

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Minh Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ cho biết, chủ trương bầu trực tiếp Bí thư Chi đoàn được Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ thống nhất thí điểm triển khai từ năm nay, với mong muốn tăng cường tính công khai, dân chủ trong bầu cử tại đại hội đoàn, đồng thời tạo cơ hội để các cơ sở đoàn, mà trực tiếp là đoàn viên, thanh niên được quyền giới thiệu, bầu cho những đồng chí cán bộ Đoàn tiêu biểu, xứng đáng, được tổ chức và quần chúng ghi nhận.

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Cổng TTĐT Chính phủ, Chi ủy Văn phòng và Chi ủy Kế hoạch tài chính đã trao Giấy khen của Đảng ủy cho tập thể Chi đoàn Văn phòng – Kế hoạch tài chính và 02 đoàn viên ưu tú vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013.

Việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Chi đoàn và  Đại hội Đoàn các cấp là điểm mới trong số những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn khóa IX được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X (2012 – 2017) thông qua.Việc thực hiện chủ trương này thời gian qua cho thấy đã góp phần tăng cường quyền dân chủ trực tiếp của cán bộ, đoàn viên trong việc bầu Bí thư Đoàn các cấp; phát huy trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đoàn viên trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu chức danh Bí thư; được cấp ủy Đảng, cán bộ, đoàn viên thanh niên đánh giá cao. 

Trần Việt