Điều động công chức

11:03 AM, 01/08/2019

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa có quyết định điều động ông Nguyễn Văn Tiếc, Hàm Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, đến công tác tại Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể kể từ ngày 01/08/2019.