Điều động biệt phái viên chức

4:12 PM, 31/05/2013

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định tiếp tục cử ông Nguyễn Thành Công, Kỹ sư Trung tâm tin học, công tác biệt phái tại Văn phòng Đảng uỷ từ ngày 01/06/2013 đến ngày 31/12/2013.

Nhật Thy