Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Tả trạch (Thừa Thiên Huế)

1:45 PM, 06/03/2008

(Website Chính phủ) – Theo công văn của Văn phòng Chính phủ ngày 5/3, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Dự án công trình hồ chứa nước Tả Trạch, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo việc rà soát, hoàn chỉnh lại các nội dung Dự án cần điều chỉnh, làm rõ nguyên nhân tăng vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư và từng khoản mục vốn tăng để trên cơ sở đó chuẩn xác lại tổng mức đầu tư Dự án; tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án Công trình hồ chứa nước Tả Trạch theo quy định; đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Minh Diễm

(Nguồn: Công văn 333/TTg-NN )