“Đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, kịp thời, hiệu quả”

11:23 AM, 16/07/2020

(Chinhphu.vn) - Đó là Chủ đề phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXVI, kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ và Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2015-2020, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm phát động.

Đợt thi đua kéo dài 50 ngày (từ ngày 10/7/2020 - 30/8/2020) với mục đích đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn cơ quan bằng hành động cụ thể, thiết thực; phát huy sáng kiến, tìm giải pháp, tiếp tục rà soát, chủ động đề xuất, kiến nghị xử lý những vấn đề quan trọng, cấp thiết phát sinh, dư luận xã hội và nhân dân quan tâm; nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, điều phối, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thời hạn thực hiện.

.

Phấn đấu 100% tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kể cả nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất, tạo không khí sôi nổi, đoàn kết, tiếp tục đổi mới để có chuyển biến căn bản trong đợt thi đua này.

.

Thông qua đợt thi đua, phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thi hành công vụ, đặc biệt là quy định nêu gương.

.

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2015-2020.

.

Đối tượng thi đua là các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng Chính phủ.

.

Các tiêu chí cụ thể trong đợt thi đua này gồm: Các cấp ủy trực thuộc tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Trung ương về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

.

Chuẩn bị tốt các văn kiện trình Đại hội, Đề án nhân sự, công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020-2025.

.

Các Vụ, Cục, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ phát huy sáng kiến, cải tiến, đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc chuyên nghiệp, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng bảo đảm đúng phương châm: “Chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng đột phá, hiệu quả”.

.

Tham mưu giải quyết, tháo gỡ các nhiệm vụ, dự án đang vướng mắc, tồn đọng; không để nợ đọng các văn bản, chậm trễ tiến độ xử lý hồ sơ công việc liên quan đến Đề án, Dự án, chương trình công tác và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

.

Đẩy mạnh việc phối hợp giữa các đơn vị trong Văn phòng Chính phủ và giữa Văn phòng Chính phủ với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

.

Chủ động tham mưu, chấp hành tốt các chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; giải pháp quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phòng, chống dịch Corona (Covid-19) cùng các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh để kịp thời có các giải pháp tháo gỡ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

.

Các cấp Công đoàn thi đua thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn, quan tâm, chăm lo và tổ chức chu đáo cho đoàn viên đi nghỉ hè năm 2020; tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, tích cực tham gia giao lưu thể thao giữa Văn phòng Chính phủ với các cơ quan Trung ương, Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp và Liên hoan văn nghệ quần chúng Văn phòng Chính phủ lần thứ IX tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng 75 năm Ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ, Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXVI, Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Chính phủ giai đoạn 2015-2020; tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” nhân ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, kết hợp với các hoạt động “về nguồn”, tặng quà tình nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Văn phòng Chính phủ tại các khu căn cứ cách mạng của Chính phủ lâm thời Việt Nam tại các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Trị, Tây Ninh.

.

Với tinh thần quyết tâm cao, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng và thiết thực, lập được nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Nhật Thy