Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020

4:35 PM, 18/12/2019

(Chinhphu.vn) - Sáng 18/12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo.

 

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An phát biểu chỉ đạo Hội nghị và truyền đạt chuyên đề Công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020 - Ảnh: Hoàng Anh 

Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự, chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện thường trực cấp ủy, trưởng ban tuyên giáo, cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc; các đồng chí là báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối…

.

Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 nêu rõ, năm 2019, Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao và tổ chức thực hiện thành công 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo như: Đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và các cấp uỷ đảng, trọng tâm là các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên.

.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10, 11 khoá XII của Đảng theo tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt nghị quyết của Đảng. Tập trung nắm tình hình tư tưởng và định hướng tư tưởng trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 6/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về tăng cường, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử Đảng với nhiều hình thức….

.

Về trọng tâm công tác năm 2020, ban tuyên giáo và hệ thống tuyên giáo trong toàn Đảng bộ xác định năm 2020 là năm diễn ra đại hội các cấp, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội XIII của Đảng, do đó phương hướng công tác tuyên giáo tập trung vào: Tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và của Đảng, các nghị quyết của các cấp uỷ Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; tiến hành sơ kết, tổng kết các chủ trương công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện kiện toàn, tập huấn đội ngũ cán bộ tuyên giáo sau đại hội đảng các cấp.

 

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: Hoàng Anh

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo

.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An đánh giá cao và biểu dương ban tuyên giáo và hệ thống tuyên giáo trong toàn Đảng bộ với những kết quả đạt được trong năm qua. Đặc biệt là công tác học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng được các cấp uỷ đảng đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đáp ứng các yêu cầu của Trung ương và của Đảng uỷ Khối.

.

Cấp ủy các cấp đã phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông và các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, làm cho công tác tuyên truyền chủ  động, kịp thời, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin - tuyên truyền của các cấp ủy, chính quyền.

.

Công tác lý luận chính trị đã  được các cấp uỷ đảng quan tâm, tổ chức thực hiện  khá bài bản, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Trung ương về công tác lý luận chính trị trong tình hình mới. Định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh ngày từ mới xuất hiện.  Ban Chỉ đạo 35 đã thường xuyên nắm bắt, phản ánh và kịp thời xử lý, tham mưu xử lý các vụ việc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An đề nghị các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo trong mỗi đảng bộ; ban tuyên giáo và hệ thống tuyên giáo tích cực, chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng; tổ chức thực hiện có hiệu quả, đi vào chiều sâu thực chất của việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, nhất là việc cụ thể hóa các nghị quyết, để nghị quyết đi vào cuộc sống, vào công việc chuyên môn của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; tăng cường nắm và xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng phát sinh ở mỗi đảng bộ, chi bộ; đẩy mạnh việc nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị…

.

Cũng trong hội nghị, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo: Công tác lý luận chính trị và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở; Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở; Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền miệng.

.

Hoàng Anh