Cử chuyên viên giúp việc Phó Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định

11:20 AM, 30/12/2011

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định cử ông Vũ Quang Minh, Chuyên viên Vụ Tổng hợp, kiêm giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định.

Bình Minh