Cử Thư ký Phó Thủ tướng

5:42 PM, 14/01/2020

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa ký quyết định cử ông Nguyễn Xuân Tuyến làm Thư ký Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã ký quyết định tuyển dụng ông Nguyễn Xuân Tuyến, Phóng viên, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ hiện đang biệt phái giúp việc Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vào công chức tại Vụ Nông nghiệp, VPCP và cử làm Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng ký quyết định tiếp nhận bà Trần Thị Phương Nhung, Phó Trưởng phòng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính về công tác tại Vụ Pháp luật, VPCP kể từ ngày 01/01/2020.