Công nhận kết quả thi tuyển công chức 2013

5:20 PM, 05/02/2013

(Chinhphu.vn) - Phó Chủ nhiệm VPCP, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức VPCP Nguyễn Quang Thắng đã ký quyết định công nhận kết quả kỳ thi tuyển công chức VPCP năm 2013 cho 15 công chức vào làm việc tại VPCP.

VPCP cũng đã có các quyết định về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại Vụ Văn thư hành chính cho các ông: Ông Trần Mạnh Cường, ông Trần Anh Tuấn, ông Lê Hùng, ông Phạm Thái Phong.

Ngoài ra, VPCP cũng đã có quyết định về việc tuyển dụng công chức nhà nước cho các ông, bà sau vào làm việc tại Cục Quản trị: Ông Trần Long Vương, và Hoàng Thị Bích Vân, và Đinh Thị Phương Lan, và Nguyễn Thị Hoa Lý, ông Đinh Công Thành, và Ngô Thanh Thuỷ, ông Đào Văn Cường, ông Nguyễn Đức Tâm.

Vào làm việc tại Vụ Văn thư hành chính là các ông: Ông Nguyễn Tư Thục, ông Nguyễn Văn Phước, ông Nguyễn Duy Tự. Vụ Tổ chức cán bộ là ông Phạm Trung Anh, Vụ Quan hệ quốc tế là ông Nguyễn Gia Thạch, Vụ Đổi mới doanh nghiệp là ông Trần Khánh Hoà, Cục Hành chính – Quản trị II là ông Nguyễn Sơn Tùng.

Gia Huy