Cổng Dịch vụ công nhằm mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp

1:16 PM, 01/11/2019

(Chinhphu.vn) - Mục tiêu xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) là hướng tới sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, quyết tâm của Chính phủ, của Văn phòng Chính phủ cùng các Bộ, địa phương đưa vào vận hành Cổng DVCQG vào cuối tháng 11/2019.

Chính phủ điện tử cốt lõi là xây dựng Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 1/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về trên khai Cổng DVCQG. Hội nghị có sự tham dự của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, đại diện Tập đoàn VNPT và được trực tuyến đến đầu cầu 63 tỉnh, thành phố.

.

Thể hiện tinh thần phục vụ của Chính phủ

.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh xây dựng Cổng DVCQG là việc quan trọng, nhiệm vụ lớn để tiến tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Theo đó, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC là sự thành công trong cung cấp dịch vụ công của Chính phủ, đúng theo phương châm Chính phủ phục vụ người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

.

Thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương tham gia rất tích cực trong việc xây dựng, triển khai Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu VPCP, nhìn thẳng thắn thì những việc làm riêng lẻ như vậy không thể có Bộ, địa phương nào cung cấp toàn diện về dịch công, vì vậy nhiều nhu cầu của người dân, doanh nghiệp về các dịch vụ công có tính chất liên ngành hoặc phạm vi thực hiện ở nhiều địa phương sẽ khó được các Cổng DVC của các Bộ, địa phương đáp ứng một cách toàn diện, thuận lợi nhất. Từ đó khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện DVC.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nêu ví dụ khi người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến ở tỉnh này không thể tái sử dụng lại hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết đã thực hiện ở bộ, ngành, tỉnh khác. Hoặc một doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động khuyến mại trong phạm vi toàn quốc sẽ phải vào Cổng DVC của từng tỉnh hoặc trực tiếp đến từng tỉnh để thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại...

.

Chính vì vậy, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao VPCP chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia để đảm bảo tính hoàn chỉnh của một hệ thống quan trọng kết nối Chính phủ với người dân và doanh nghiệp, thể hiện tinh thần phục vụ của Chính phủ. Nói cách khác, DVC trực tiếp ở các Bộ, địa phương giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp được tích hợp trên nền tảng Trục liên thông văn bản quốc gia để có sự trao đổi, chia sẻ thay vì việc giới hạn bởi thời gian, địa giới hành chính.

.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia từ tháng 4/2019. VPCP đã gửi 2 công văn để hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ của mình theo yêu cầu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, qua theo dõi, việc triển khai các nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn tại 2 công văn này ở các Bộ, ngành, địa phương còn rất chậm do các Bộ, ngành, địa phương còn gặp lúng túng, việc bố trí nguồn lực trong triển khai chưa thỏa đáng. Điều này làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Đề án theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Vì vậy hội nghị được tổ chức để hướng dẫn cụ thể về phương pháp, cách thức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Cổng DVCQG của bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, VPCP lắng nghe, trao đổi để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong triển khai nhiệm vụ này. 

Toàn cảnh Hội nghị

Giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC

.

Giới thiệu về Cổng DVCQG, Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) cho biết, Cổng DVCQG được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất (www.dichvucong.gov.vn) là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC, dịch vụ công trực tuyến và giám sát, đánh giá việc giải quyết TTHC.

.

Lợi ích của Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với người dân, doanh nghiệp là giúp giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC, dịch vụ công thông qua việc cắt giảm các thủ tục, trình tự kiểm tra, xác nhận đối với các thông tin được truy xuất từ các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được tích hợp như đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm; cho phép giấy tờ, thông tin tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến được tái sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống; việc cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian , địa giới hành chính.

.

Cổng DVCQG giúp tạo thuận lợi, giảm thời gian chuẩn bị và xử lý hồ sơ, giấy tờ của cá nhân, tổ chức mà các Cổng dịch công của bộ, tỉnh khó thực hiện được; là địa chỉ cung cấp các thông tin về TTHC, dịch vụ công đầy đủ, tin cậy, chính xác, được đảm bảo thi hành của Chính phủ. Đối với các cơ quan nhà nước mang Cổng DVCQG góp phần chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

.

 Lộ trình thực hiện Cổng Dịch vụ công quốc gia dự kiến khai trương cuối tháng 11/2019 cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau: Đổi giấy phép lái xe (mức độ 3); Cấp giấy phép lái xe quốc tế; Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa; Đăng ký khuyến mại; Nộp thuế điện tử với doanh nghiệp; Cấp mới điện hạ áp và trung áp; Thanh toán tiền điện; Thông báo thực hiện khuyến mại tại các địa phương.

.

Việc ra mắt Cổng DVCQG vào cuối tháng 11/2019 mới chỉ là điểm khởi đầu của quá trình cải cách phục vụ người dân và doanh nghiệp.

.

Gia Huy

Ảnh: Nhật Bắc