Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 17 dự án tại Nghệ An

8:27 AM, 23/12/2013

(Chinhphu.vn) - Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý UBND tỉnh Nghệ An quyết định chuyển mục đích sử dụng 97,61 ha đất trồng lúa để thực hiện 17 dự án, công trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012.

Đối với 13 dự án, công trình còn lại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương có ý kiến để Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để triển khai thực hiện dự án, công trình theo quy định.

Hà Phương