Chi bộ Vụ Thư ký-Biên tập, Trung tâm Tin học tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

2:25 PM, 20/03/2020

(Chinhphu.vn) – Trong 2 ngày (19-20/3), Chi bộ Vụ Thư ký-Biên tập và Chi bộ Trung tâm Tin học đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi ủy Chi bộ Vụ Thư ký-Biên tập nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt. Ảnh: Hoàng Giang

Chi bộ Vụ Thư ký-Biên tập có nhiệm vụ chính trị chủ yếu là lãnh đạo chính trị, tư tưởng cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt công tác biên tập gắn với tham mưu tổng hợp, chuẩn bị các văn kiện, báo cáo, các bài phát biểu, trả lời phỏng vấn phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm và lãnh đạo VPCP.

.

Trong nhiệm kỳ qua, tập thể Chi bộ Vụ Thư ký-Biên tập đã đạt tiến bộ tích cực cả về kết quả, chất lượng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực, thiết thực cho thực hiện nhiệm vụ tham mưu tổng hợp của VPCP, qua đó đóng góp cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Các sản phẩm công tác của Vụ được từng bước nâng cao chất lượng; công tác biên tập ngày càng đi vào nền nếp, thông suốt; các bài phát biểu, bài viết của Thủ tướng Chính phủ đều được hoàn thành đúng hạn, không để xảy ra sai sót.

.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã hoàn thành hàng trăm bài viết, phát biểu của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có nhiều văn kiện quan trọng. Nổi bật như: Tham gia chuẩn bị, biên tập nhiều báo cáo, văn kiện của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; tham gia chuẩn bị báo cáo, văn kiện quan trọng trình các Hội nghị Trung ương khoá XII ; chủ trì xây dựng các dự thảo Báo cáo của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội; chủ động tổng hợp tình hình, phối hợp với các vụ, cục liên quan biên tập, hoàn thiện đề cương phát biểu của lãnh đạo Chính phủ tại các cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương và các hội nghị toàn quốc, hội nghị chuyên đề, hoạt động đối ngoại…

.

Việc phối hợp giữa chi uỷ và lãnh đạo Vụ luôn thông suốt, hiệu quả; đã hình thành và vận hành nền nếp việc gắn công tác của Chi bộ với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, bản lĩnh chính trị của từng đảng viên tiếp tục được khẳng định, tinh thần trách nhiệm cao, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Sinh hoạt Chi bộ được tiến hành thường xuyên, nền nếp theo đúng quy định…

.

Chi bộ Vụ Thư ký-Biên tập tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Hoàng Giang

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ VPCP đánh giá trong nhiệm kỳ 2017-2020, mặc dù lực lượng nhân sự mỏng, Chi bộ Vụ Thư ký-Biên tập đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ với một khối lượng rất lớn, có chất lượng chuyên môn cao trên các mặt công tác.

.

Các đảng viên của Chi bộ là những cán bộ chuyên môn sâu, được đào tạo cơ bản, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau. Tại Đại hội, những góp ý của các đồng chí đảng viên đều có chiều sâu, tầm nhìn dài hạn, tính chiến lược, góp phần làm sâu sắc thêm dự thảo văn kiện Đại hội các cấp trong thời gian tới.

.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp hy vọng Chi bộ Vụ Thư ký-Biên tập sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên tập, tham mưu tổng hợp, chú trọng đề xuất, kiến nghị cơ chế, chính sách, giải pháp điều hành kinh tế-xã hội, đóng góp tích cực, thiết thực vào nhiệm vụ chung của Đảng uỷ VPCP, qua đó góp phần phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề cao tính chủ động, sáng tạo, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với các đơn vị liên quan phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ Vụ Thư ký-Biên tập nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí: Đồng chí Bùi Xuân Dự, Vụ trưởng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Văn Bằng, Phó Vụ trưởng được bầu làm Phó Bí thư và đồng chí Vũ Ngọc Quyền là Chi uỷ viên. Đại hội cũng bầu ra 5 đồng chí (gồm cả dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 26.

.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Hoàng Giang

* Tại Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2020-2022, báo cáo chính trị cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Trung tâm Tin học tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ Chính phủ và VPCP.

.

Cụ thể, đã tổ chức bảo đảm kỹ thuật tin học phục vụ chu đáo an toàn 173 phiên họp, hội nghị trực tuyến của Chính phủ và hội nghị giao ban của VPCP, trong đó, xử lý, cập nhật 12.665 trang tài liệu điện tử phục vụ họp Chính phủ và đưa lên Cổng thông tin nội bộ của VPCP 1.303 tài liệu, văn bản để chuyên viên kịp thời khai thác, sử dụng, góp phần quan trọng phục vụ công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, VPCP một cách có hiệu quả.

.

Đặc biệt, đã nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu thông tin cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, VPCP điện tử. Tiếp nhận làm đầu mối quản lý, tiếp nhận yêu cầu liên quan đến nghiệp vụ quản lý chứng thư số chuyên dùng, lập kế hoạch, triển khai theo dõi tình hình sử dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ tại VPCP.

.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức kiểm tra và bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (E-Cabinet) trước khi khai trương đưa vào sử dụng…

.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Trung tâm Tin học đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng uỷ cấp trên. Chi bộ luôn thống nhất, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì chế độ sinh hoạt đảng nền nếp; các buổi sinh hoạt chuyên đề có nhiều đổi mới và chuyển biến, nhất là sinh hoạt chuyên đề đi thực tế…

.

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận đã bày tỏ nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2022.

.

Chi ủy Chi bộ Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt. Ảnh: Hoàng Giang

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vi Quang Đạo, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ VPCP, Tổng Giám đốc Cổng TTĐT cho rằng, trong thời gian qua, tình hình an ninh và an toàn thông tin mạng có nhiều diễn biến phức tạp; hơn nữa, công tác xây dựng Chính phủ điện tử và VPCP điện tử được đẩy mạnh triển khai.

.

Điều này đã đặt ra yêu cầu cao cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhằm thực hiện tốt chức năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của VPCP. Tuy nhiên, Chi bộ Trung tâm tin học đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Vi Quang Đạo mong muốn Chi bộ Trung tâm tin học tiếp tục tăng cường đoàn kết, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, nỗ lực phấn đấu, phát huy, củng cố vững chắc những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyên nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ.

.

Qua đó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt công tác tổ chức kỹ thuật tin học, vận hành hệ thống âm thanh, hình ảnh phục vụ chu đáo, an toàn, hiệu quả các phiên hợp Chính phủ, VPCP; triển khai thực hiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng tại VPCP, không để xảy ra mất an toàn, an ninh thông tin.

.

Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ Trung tâm Tin học nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Trung tâm tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc được bầu làm Phó Bí thư và đồng chí Lê Đức Thọ là Chi uỷ viên. Đại hội cũng bầu ra 6 đồng chí (gồm cả dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 26.

.

Hoàng Giang