Cán bộ, công chức, người lao động VPCP thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19

9:59 AM, 30/04/2021

(Chinhphu.vn) - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi có lịch sử tiếp xúc với nguồn lây, đặc biệt là các trường hợp đi, đến, về từ vùng dịch đã có dịch phải tự giác chủ động báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Phòng y tế, Cục quản trị để có biện pháp cách ly theo dõi sức khỏe.

 

 Kiểm tra thân nhiệt toàn bộ người ra vào trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ

Trước tình hình dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ngày 30/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ có văn bản hỏa tốc yêu cầu tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại Văn phòng Chính phủ.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu Trưởng các Vụ, Cục, đơn vị, đơn vị sự nghiệp công lập quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 540/CĐ-TTg, số 541 CĐ-TTg ngày 23/4/2021, Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 26/4/2021), của Ban Thường trực Bí thư (Điện ngày 27/4/2021), của Trưởng ban Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29 /4/ 2021) và chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm, đặc biệt là các Chỉ thị số 718/CT-VPCP ngày 28/1/năm 2021 và số 1939/CT-VPCP ngày 13/3/2020 về công tác phòng chống dịch COVID-19.

.

Trong văn bản hỏa tốc này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng yêu cầu Cục Quản trị và Cục Quản trị - Hành chính II cần triển khai ngay các biện pháp phòng dịch đối với cán bộ cấp cao theo quy định của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ; bố trí đủ khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; song song với đó là kiểm tra thân nhiệt toàn bộ người ra vào trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và tiến hành khử khuẩn thường xuyên tại trụ sở, tại các nơi tổ chức hội nghị, cuộc họp; thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang trong các hội nghị, cuộc họp. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ về y tế đối với khách đến làm việc tại trụ sở Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, theo dõi đầy đủ để phục vụ truy vết khi cần thiết.

.

Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  khi có lịch sử tiếp xúc với nguồn lây, đặc biệt là các trường hợp đi, đến, về từ vùng dịch đã có dịch phải tự giác chủ động báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị và Phòng y tế, Cục Quản trị để có biện pháp cách ly theo dõi sức khỏe.

.

Đồng thời phải nghiêm túc thực hiện và vận động người thân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại cơ quan, nơi công cộng, tuyệt đối không chủ quan, không đến các khu vực đang có dịch và các nơi mà cơ quan chức năng khuyến cáo; đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn phòng dịch trong kỳ nghỉ lễ Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1/5.

.

Vĩnh Hoàng