Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tiếp Giám đốc Quốc gia World Bank tại Việt Nam

9:23 AM, 22/11/2016

(Chinhphu.vn) – Sáng 22/11, tại trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đã tiếp ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và Giám đốc Quốc gia World Bank tại Việt Nam ông Ousmane Dione. Ảnh: Gia Huy

.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chúc mừng ông Ousmane Dione chính thức nhận nhiệm vụ mới là Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam và đánh giá cao sự nỗ lực trước đây của ông Ousmane Dione đã hỗ trợ Việt Nam thông qua triển khai một số chương trình, dự án ngành nước và môi trường tại Việt Nam.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cũng đánh giá cao vai trò và sự hỗ trợ của WB đối với Việt Nam, vui mừng vì sự hợp tác tốt đẹp giữa WB và Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường.

.

Sự hỗ trợ tích cực, sự gắn kết của WB với Chính phủ Việt Nam được thể hiện ở chính hiệu quả cụ thể của các dự án. WB đã luôn hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam giải quyết thủ tục, vướng mắc trong bổ sung nguồn vốn, xem xét các hồ sơ thẩm định, dự án; giúp Việt Nam xây dựng báo cáo đến năm 2035 phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

.

Năm 2016, Chính phủ Việt Nam lấy chủ đề là năm khởi nghiệp doanh nghiệp, trong đó xác định vai trò quan trọng của doanh nghiệp tư nhân. Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, trong 10 tháng năm 2016 có 91.560 doanh nghiệp khởi nghiệp, có 24.000 doanh nghiệp tái khởi động, như vậy tăng so với cùng kỳ 18,2% số doanh nghiệp, tăng 49,6% số vốn đăng ký.

.

Từ tháng 7/2016, nguồn vốn IDA ưu đãi của WB dành cho Việt Nam sẽ kết thúc, tuy nhiên trong điều kiện Việt Nam còn gặp khó khăn khi triển khai các dự án trọng diểm, xử lý biến đổi khí hậu, hạn hán, ngập mặn… Chính phủ Việt Nam mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ  quá trình chuyển đổi tốt nghiệp IDA của Việt Nam nhằm bảo đảm Việt Nam tốt nghiệp thành công, chắc chắn và bền vững.

.

Danh mục tài trợ của WB cho Việt Nam trong năm tài khoá 2017 có 14 chương trình, dự án. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, hiện đã hoàn thiện thẩm định phê duyệt 1 dự án, chấp thuận chủ trương cho 5 dự án, 4 dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Như vậy các chương trình đang được chuẩn bị rất tích cực. Tuy nhiên, với một số dự án đang chậm tiến độ, Thủ tướng Chính  phủ đang quyết liệt chỉ đạo Bộ, ngành, địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

.

Riêng sự phối hợp giữa VPCP và WB, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, VPCP luôn có sự phối hợp chặt chẽ với WB, đặc biệt trong quá trình giải quyết các thủ tục, vướng mắc với các Bộ, ngành, địa phương và mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả.

.

Tại buổi tiếp, ông Ousmane Dione trân trọng cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP dành thời gian tiếp đón và mong muốn có sự hỗ trợ của VPCP để bảo đảm hai bên phối hợp hiệu quả, cùng nhau hành động để đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tiếp theo.

.

Về danh mục 14 chương trình dự án WB tài trợ cho Việt Nam năm 2017, ông Ousmane Dione chúc mừng và đánh giá cao VPCP đã nỗ lực cùng WB thúc đẩy tiến độ để chuẩn bị các chương trình, dự án cho năm 2017.

.

Riêng nội dung Việt Nam sắp tốt nghiệp IDA trong năm 2017, theo ông Ousmane Dione những khó khăn Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nêu trên là việc huy động nguồn vốn và nhấn mạnh WB hiểu Việt Nam cần có thời gian để chuyển tiếp để tiếp tục có nguồn vốn giải quyết thách thức vừa nêu.

.

Ông Ousmane Dione nhấn mạnh, một trong những khía cạnh đầu tiên chúng WB cần hỗ trợ cần làm sao đến cuối tháng 6/2017 sẽ không mất một đồng vốn IDA nào đã phân bổ cho VIệt Nam.

.

Nhân dịp này, ông Ousmane Dione cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đơn vị của VPCP đã làm tốt công việc phối hợp giữa VPCP và WB trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục có sự phối hợp tốt đẹp giữa WB và Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới.

.

Gia Huy