Bổ sung dự án sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links vào quy hoạch

8:36 AM, 20/11/2015

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Dự án sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links thuộc Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

 

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo việc triển khai Dự án sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư và các pháp luật khác có liên quan.

Dự án sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links 18 lỗ có diện tích 70,56 ha tại Không gian phát triển du lịch cao cấp phía Nam, thuộc Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn nằm trong Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định.

Dự án sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links đáp ứng các tiêu chí và điều kiện hình thành theo quy định tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Phan Hiển