Bổ nhiệm cán bộ Vụ Kế hoạch tài chính

4:29 PM, 21/01/2013

(Chinhphu.vn) - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng đã ký quyết định bổ nhiệm đối với cán bộ Phòng Kế hoạch tổng hợp và Phòng Quản lý tài chính, Vụ Kế hoạch tài chính từ ngày 21/1/2013.

Cụ thể, với Phòng Kế hoạch tổng hợp, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Trần Việt, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp giữ chức Trưởng phòng.

Với phòng Quản lý tài chính, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý tài chính giữ chức Trưởng phòng; bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, chuyên viên Vụ Kế hoạch tài chính giữ chức Phó trưởng phòng.

Gia Huy