Bổ nhiệm 2 cán bộ Trung tâm Hội nghị quốc gia

5:19 PM, 12/07/2012

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm 2 cán bộ của Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Dũng, Đội trưởng, Ban Kỹ thuật, Trung tâm Hội nghị quốc gia, giữ chức Phó trưởng Ban Kỹ thuật, Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sắc, Đội phó, Ban Kỹ thuật, Trung tâm Hội nghị quốc gia, giữ chức Phó trưởng Ban Kỹ thuật, Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Đức Mạnh