Bộ Giao thông vận tải có 19 đơn vị sự nghiệp trực thuộc

5:09 PM, 04/07/2013

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách 19 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Trong đó, có 5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải; Học viện Hàng không Việt Nam; Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

8 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh; Ban Quản lý dự án Thăng Long; Ban Quản lý dự án An toàn giao thông; Ban Quản lý dự án 1; Ban Quản lý dự án 2; Ban Quản lý dự án 6; Ban Quản lý dự án 7; Ban Quản lý dự án 85.

3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung.

3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng  Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội: Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương I; Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II; Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III.

Hoàng Diên

Tin liên quan:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải