2/7 hằng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

5:24 PM, 20/06/2012

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 2/7 hằng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ảnh minh họa
Việc tổ chức Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của các hoạt động vệ sinh đối với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình, đối với sự phát triển bền vững của đất nước, dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, tăng cường sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác, giúp đỡ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế đối với công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân hằng năm theo đúng yêu cầu, nội dung quy định, hết sức chú ý thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin, báo chí ở Trung ương và địa phương tăng cường tuyên truyền về công tác vệ sinh nâng cao sức khỏe nhân Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân hằng năm.

Ngay từ những năm 50 và 60 của thế kỷ XX, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đến công tác vệ sinh phòng bệnh, ngày 2/7/1958, Báo Nhân dân số 1572 đã đăng bài “Vệ sinh yêu nước” của Người, trong đó yêu cầu tập trung triển khai phong trào vệ sinh phòng bệnh.

Thanh Hoài